Foto Pegawai

Analisis Pengaruh Gangguan Satu Fasa Ke Tanah Pada PMT 150kV Saluran Krian - Babadan Terhadap Aliran Daya Sub Sistem 150 KV Krian Gresik

NIP
197409252001121003
Nama
Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
Kategori
jurnal
Judul
Analisis Pengaruh Gangguan Satu Fasa ke Tanah Pada PMT 150kV Saluran Krian - Babadan Terhadap Aliran Daya Sub Sistem 150 kV Krian Gresik
Alamat Jurnal
http://kepegawaian.polinema.ac.id/peer_review/data/jurnal/2016/Analisis-Pengaruh-Gangguan-Satu-Fasa-ke-Tanah-Pada-PMT-150kV-Saluran-Krian-Babadan-Terhadap-Aliran-Daya-Sub-Sistem-150-kV-Krian
Download Jurnal
Tidak ada